AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Fjotland- fr i ti

I 2004/2005 brukte Svein Arne Myhren og Per Sverre Kvinlaug mykje tid p frebu og produsera 4 radioprogram om Fjotland- fr i ti. Programma blei sendt p Radio Kvinesdal i 2005. Desse programma er no tilgjengelege her p Fjotlandsrosa.no. Sjekk lenkene nedanfor


Fjotland er ei heiebygd p indre Agder. Fjotland var eigen kommune fram til samanslinga med Kvinesdal i 1963. Bygda utgjer i dag vre delen av Kvinesdal kommune. Det blei brukt materiale, personar og historier fr Fjotland i desse programma.

Sjlv om Fjotland p mange mtar er ei srprega bygd, ville dei samstundes lfta fram og presentera for lyttarane eit kvardagsliv fr tidlegare tider.

Gjennom fleire program med ulike tema og vinklingar, vil me syna utviklingsdrag og formidla historier fr Fjotland i fjern og nr fortid, opplysar Kvinlaug. For ettertida meiner me at dette kan ha ein viktig verdi for komande generasjonar, legg han til. Ikkje minst med tanke p at me mter menneske som med eigne ord kan formidla korleis det var veksa opp fr i ti. For dei unge kan dette vera eit viktig mte med andre sine livserfaringar. Me som nskjer arbeida fram denne programrekkja, har bde gode lokalkunnskapar og faglege bakgrunnar som me meiner kan vera med p gjera dette til eit godt sluttprodukt.

I alle radioprogramma mter me samtidige kjelder som uttrykkjer seg om det temaet me tek opp. Gjennom dei fleste programma mter me 12-ringen Bertin Seland i hans dagbker fr tidleg p 1900-talet. Elles er sjlvsagt den raude trden geografisk, og den knyter opp til forsket p skildra jordbruksbygda som ho var, og korleis ho endra seg og kva som endra henne.

Tema: Rosemling

Tema: Jola

Tema: Born og unge p garden

Tema: Tradisjonsmat

- Antall beskende: 1551058 - Online: 7 - Sist oppdatert: 22.09.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart